Polityka jakości i środowiska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA AKADEMICKA Sp.j. w Cieszynie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i diagnostyki obrazowej

Naszym celem jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Biorąc pod uwagę specyfikę NZOZ Przychodnia Akademicka zobowiązujemy się do:

  • Podnoszenia Jakości usług mających wpływ na wzrost satysfakcji i zadowolenia Pacjenta, zaspokojenie jego potrzeb i wymagań, poprzez dążenie do oferowania usług najwyższej jakości
  • Postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami środowiskowymi, odnoszącymi się do NZOZ
  • Działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.
  • Zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju NZOZ.
  • Podnoszenia świadomości naszych pracowników.

Zatrudniamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach a ciągłe doskonalenie personelu pozwala na prowadzenie skutecznych metod leczenia, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy medycznej oraz wysokiej klasy sprzętu medycznego.

Poprzez skuteczne wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004, zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych, ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych pacjentów.