Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA AKADEMICKA Sp.j.

ul. Bielska 68

43-400 Cieszyn

tel.: 33 851 47 07

Pracownia mammograficzna w Skoczowie

ul. Morcinka 16A,

43-300 Skoczów

tel.: 33 853 34 30,

33 853 30 30,

33 851 47 07

 

Pracownia mammograficzna w Ustroniu

ul. Mickiewicza 1

43-450 Ustroń

tel.: 504 266 222

33 858 77 94

33 851 47 07

Rejestracja: 33 851 47 07

ul. Bielska 66, Cieszyn

Pracownia mammograficzna w Skoczowie:

tel.: 33 853 34 30, 33 853 30 30, 33 851 47 07

ul. Morcinka 16A, Skoczów

Pracownia mammograficzna w Ustroniu:

tel.: 504 266 222, 33 858 77 94, 33 851 47 07

ul. Mickiewicza 1, Ustroń